Kosten en vergoeding 
Betaling geschiedt na de behandeling door middel van contante betaling of pin-betaling.
Na de behandeling krijgt u een factuur mee, deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekeraar en aanvullende verzekering wordt de behandeling deels of helemaal vergoed. 

De kosten bedragen 80,00 Euro per behandeling.

DSW
Met ingang van 1 januari 2020 vergoedt zorgverzekeraar DSW tot 60,00 Euro per artrokinesiologie behandeling.
Artrokinesiologie wordt door DSW opgenomen in de aanvullende verzekeringen voor maximaal 6 behandelingen per jaar.